واحد تحقیق و توسعه در یک خوشه‌ صنعتی معنادار می‌شود

نخستین موضوعی که در بحث تحقیق و توسعه باید مورد توجه صنعتگران قرار بگیرد و موضوع بسیار مهمی به‌شمار می‌رود، تکمیل ساختار صنعت موتورسیکلت کشور است؛ یعنی باید به‌طور مشخص صنعت موتورسیکلت ساختارمند و برخوردار از خوشه صنعتی باشد.

آنچه اکنون در این صنعت شاهد آن هستیم فعالیت تعدادی کارخانه‌ مونتاژ است و اینکه واحدهای تولیدی در این بخش عقبه و عمق فعالیت چندانی ندارند.
صنعت موتورسیکلت باید یک ساختار مخروطی‌شکل داشته باشد که در بخش‌های اصلی و گسترده پایین آن قطعه‌سازان و تولیدکنندگان قطعات گوناگون موتورسیکلت قرار بگیرند و در سطوح بعدی و بالاتر واحد تحقیق و توسعه تعریف شود که براساس این ساختار فعالیت این واحد متکی بر ساخت و تولید خواهند بود. ساخت و تولید که بخشی از آن در نتیجه فعالیت ‌واحدهای تحقیق و توسعه شکل می‌گیرد در بخش عمیق‌تر این ساختار مخروطی‌شکل قرار خواهد گرفت.
 به‌تازگی در نشستی که با انجمن موتورسیکلت‌سازان داشتم و موضوع‌هایی در این زمینه مطرح شد که خوشبختانه فعالان این بخش به اهمیت واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای خود واقف هستند. این واحدها در راستای ایجاد عمق صنعتی به صنایع کشور کمک می‌کنند. اگر در مسیر ایجاد عمق تولید صنعتی و خوشه صنعتی گام برداریم، تولید و حتی صادرات برای فعالان صنعت موتورسیکلت‌ کشور به صرفه خواهد بود در غیر این صورت؛ یعنی اگر به‌دنبال ارتقای ابعاد گوناگون محصولات باشیم اما در کنار آن تولیدی در کار نباشد و برنامه‌های ما عمق پیدا نکند به‌نوعی می‌توان گفت فعالیت‌های ما هم بیشتر در خدمت کشورهای بیگانه قرار می‌گیرد تا بازار بومی کشور.
واحدهای تحقیق و توسعه بر بخش‌هایی که بتوانند توسعه را اجرا کنند، متکی هستند. این واحدها به بخش تولید نیاز دارند. به عبارتی نخست باید طرحی برای تولید بومی وجود داشته باشد که پس از آن واحدهای تحقیق و توسعه را راه‌اندازی کنیم. درحال‌حاضر شاهد نمایشی از تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی هستیم که فقط در قالب چارت سازمانی می‌آید و کارآیی ندارد. واحدهای موتورسیکلت‌سازی در گام نخست باید خوشه صنعتی ایجاد کنند و در ادامه قطعاتی که تولید می‌کنند، شناسنامه‌دار باشند. پس از این فرآیند، صنعت موتورسیکلت بازنگری و اصلاح ساختار شود که در نهایت براساس تقاضای بازار، واحدهای تحقیق و توسعه به معنای واقعی عملیاتی شوند.

حبیب‌الله محمودان - نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان موتورسیکلت